Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Audzētava
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.11.2016

Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte" ar universitātes Padomes lēmumu nodibināta 1980. gada 1. jūlijā. Audzētava izveidota priežu mežā Babītes pagastā, 11,8 ha platībā. Audzētavas izveidotājs un vadītājs ir Dr. habil. biol., prof. Rihards Kondratovičs, kas ar rododendru pētījumiem nodarbojas jau 59 gadus. Pašreiz tā ir vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijas valstīs.

Audzētava sadarbojas ar vairākām līdzīga profila zinātniskajām iestādēm ārvalstīs: Helsinku universitāti, Brēmenes rododendru parku un Botānisko dārzu, Varšavas botānisko dārzu, Lielbritānijas Karalisko dārzkopības biedrību, Vācijas rododendru biedrību, Amerikas rododendru biedrību.

Audzētavas pastāvēšanas laikā ir izveidota ievērojama brīvdabas rododendru kolekcija no 76 savvaļas sugām un 262 šķirnēm, veikti 656 krustojumi dažādās kombinācijās un no iegūtajām hibrīdajām sēklām izaudzēti daudzi tūkstoši hibrīdo sējeņu, no kuriem izdalīti vairāki simti perspektīvo hibrīdu. Izveidotas 106 jaunas šķirnes, kas reģistrētas un iekļautas Anglijas Karaliskās dārzkopības biedrības Starptautiskajā rododendru šķirņu reģistrā.

Katru gadu ziedēšanas laikā - maijā un jūnijā audzētavu apmeklē ap 19 000 cilvēku. Stādu realizācijas laikā - pavasarī (aprīlī, maijā) un rudenī (septembrī, oktobrī) tiek pārdoti vairāk kā 6 000 stādu.

Audzētavas galvenie uzdevumi:

  • Veikt brīvdabas rododendru introdukcijas un selekcijas darbu, lai radītu dekoratīvas un ziemcietīgas, Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotas rododendru šķirnes;
  • Organizēt jauno šķirņu pārbaudi saskaņā ar UPOV (Starptautiskā apvienība augu jauno šķirņu aizsardzībai) direktīvām;
  • Pilnveidot esošās un izstrādāt jaunas, efektīvas rododendru sugu un šķirņu ģeneratīvās un veģetatīvās pavairošanas metodes;
  • Pilnveidot rododendru audzēšanas agrotehniku, izstrādāt iedarbīgas metodes un paņēmienus slimību un kaitēkļu apkarošanā;
  • Pētīt rododendru izturības fizioloģijas teorētiskos un praktiskos jautājumus, kas saistīti ar fizioloģisko un bioķīmisko procesu izmaiņām rododendru ekoloģiskās adaptācijas laikā;
  • Veicot stādu un sēklu apmaiņu, sadarboties ar citām līdzīga rakstura iestādēm Latvijā un ārvalstīs;
  • Piedalīties studentu un skolēnu apmācībā, organizēt prakses, bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrādi;
  • Informēt sabiedrību un nozares speciālistus, popularizējot rododendrus masu informācijas līdzekļos, izstādēs, organizējot ekskursijas un seminārus;
  • Apgādāt interesentus ar rododendru stādāmo materiālu un literatūru;
  • Sniegt konsultācijas par rododendru audzēšanu.