The nursery employs 21 workers:

 • Head of the nursery – Kristaps Kunrads
 • Researcher – Gunita Riekstiņa
 • Research assistant – Arvīds Badūns
 • Marketing and sales specialist – Mārtiņš Orlovskis
 • Clerk – Elīna Riekstiņa
 • Agronomists – Ināra Zablovska, Rasma Strakše, Māra Lapiņa, Elita Lubgāne, Kārlis Krišāns, Maija Veinberga, Rūta Katrīna Berga
 • Gardeners – Agnese Miteniece, Baiba Dimdiņa, Kristīne Veinberga
 • Nursery manager – Viesturs Blumbergs
 • Mechanic – Egons Švarcs
 • Technician – Jānis Brics
 • Guards – Antons Kulbergs, Jānis Zīra, Aina Švarca

Kristaps Kunrads

Audzētavas vadītājs

Founder of the nursery – Dr. hab. biol., Prof. Rihards Kondratovičs (1932–2017)