The nursery employs 21 workers:

Kristaps Kunrads

Head of the nursery

Gunita Riekstiņa

Researcher

Arvīds Badūns

Research assistant

Mārtiņš Orlovskis

Marketing and sales specialist

Elīna Riekstiņa

Clerk

Ināra Zablovska

Agronomist

Rasma Strakše

Agronomist

Māra Lapiņa

Agronomist

Elita Lubgāne

Agronomist

Kārlis Krišāns

Agronomist

Maija Veinberga

Agronomist

Rūta Katrīna Berga

Agronomist

Baiba Dimdiņa

Agronomist

Agnese Miteniece

Gardener

Kristīne Veinberga

Gardener

Viesturs Blumbergs

Nursery manager

Egons Švarcs

Mechanic

Jānis Brics

Technician

Antons Kulbergs

Guard

Jānis Zīra

Guard

Aina Švarca

Guard

Founder of the nursery – Dr. hab. biol., Prof. Rihards Kondratovičs (1932–2017)