Audzētavā nodarbināts 21 darbinieks:

 • Audzētavas vadītājs – Kristaps Kunrads
 • Pētniece – Gunita Riekstiņa
 • Zinātniskais asistents – Arvīds Badūns
 • Tirgvedības un tirdzniecības speciālists – Mārtiņš Orlovskis
 • Lietvede – Elīna Riekstiņa
 • Agronomi – Ināra Zablovska, Rasma Strakše, Māra Lapiņa,  Elita Lubgāne, Kārlis Krišāns, Maija Veinberga, Rūta Katrīna Berga, Baiba Dimdiņa
 • Dārznieces – Agnese Miteniece, Kristīne Veinberga
 • Saimniecības pārzinis – Viesturs Blumbergs
 • Mehāniķis – Egons Švarcs
 • Tehniķis – Jānis Brics
 • Teritorijas dežuranti – Antons Kulbergs, Jānis Zīra, Aina Švarca

 

 

Kristaps Kunrads

Audzētavas vadītājs

Audzētavas dibinātājs un vadītājs Dr. hab. biol., prof. Rihards Kondratovičs (1932.2017.)