Audzētavā nodarbināti 19 darbinieki:

Kristaps Kunrads

Audzētavas vadītājs

Gunita Riekstiņa

Pētniece / vadītāja vietniece

Arvīds Badūns

Zinātniskais asistents / agronoms

Elīna Riekstiņa

Lietvedības pārzine

Ināra Zablovska

Agronome

Rasma Strakše

Agronome

Māra Lapiņa

Agronome

Elita Lubgāne

Agronome

Kārlis Krišāns

Agronoms

Maija Veinberga

Agronome

Rūta Katrīna Berga

Agronome

Egons Švarcs

Agronoms

Reinis Liepiņš

Agronoms

Kristaps Robežnieks

Agronoms

Agnese Miteniece

Dārzniece

Viesturs Blumbergs

Saimniecības pārzinis

Antons Kulbergs

Teritorijas dežurants

Jānis Zīra

Teritorijas dežurants

Aina Švarca

Teritorijas dežurante

Audzētavas dibinātājs un vadītājs Dr. hab. biol., prof. Rihards Kondratovičs (1932.2017.)