Audzētavā nodarbināti 20 darbinieki:

Kristaps Kunrads

Audzētavas vadītājs

Gunita Riekstiņa

Pētniece / vadītāja vietniece

Arvīds Badūns

Zinātniskais asistents / agronoms

Mārtiņš Orlovskis

Tirgvedības un tirdzniecības speciālists

Elīna Riekstiņa

Lietvedības pārzine

Rūta Katrīna Berga

Agronome

Māra Lapiņa

Agronome

Reinis Liepiņš

Agronoms

Elita Lubgāne

Agronome

Anna Marych

Agronome

Kristaps Robežnieks

Agronoms

Egons Švarcs

Agronoms

Natalia Tkachenko

Agronome

Maija Veinberga

Agronome

Ināra Zablovska

Agronome

Agnese Miteniece

Dārzniece

Viesturs Blumbergs

Saimniecības pārzinis

Antons Kulbergs

Teritorijas dežurants

Jānis Zīra

Teritorijas dežurants

Aina Švarca

Teritorijas dežurante

Audzētavas dibinātājs un vadītājs Dr. hab. biol., prof. Rihards Kondratovičs (1932.2017.)