Audzētavā nodarbināti 20 darbinieki:

Kristaps Kunrads

Audzētavas vadītājs

Gunita Riekstiņa

Pētniece

Arvīds Badūns

Zinātniskais asistents

Mārtiņš Orlovskis

Tirgvedības un tirdzniecības speciālists

Elīna Riekstiņa

Lietvede

Ināra Zablovska

Agronome

Rasma Strakše

Agronome

Māra Lapiņa

Agronome

Elita Lubgāne

Agronome

Kārlis Krišāns

Agronoms

Maija Veinberga

Agronome

Rūta Katrīna Berga

Agronome

Agnese Miteniece

Dārzniece

Kristīne Veinberga

Dārzniece

Viesturs Blumbergs

Saimniecības pārzinis

Egons Švarcs

Mehāniķis

Jānis Brics

Tehniķis

Antons Kulbergs

Teritorijas dežurants

Jānis Zīra

Teritorijas dežurants

Aina Švarca

Teritorijas dežurante

Audzētavas dibinātājs un vadītājs Dr. hab. biol., prof. Rihards Kondratovičs (1932.2017.)