Audzētavā nodarbināti 20 darbinieki:

 • Audzētavas vadītājs – Kristaps Kunrads
 • Saimniecības pārzinis – Viesturs Blumbergs
 • Pētniece – Gunita Riekstiņa
 • Zinātniskais asistents – Arvīds Badūns
 • Tirgvedības un tirdzniecības speciālists – Mārtiņš Orlovskis
 • Agronomi – Ināra Zablovska, Rasma Strakše, Māra Lapiņa,  Elita Lubgāne, Kārlis Krišāns, Maija Veinberga, Līga Rakšte
 • Dārzniece – Agnese Miteniece
 • Dārzkope – Kristīne Veinberga
 • Lietvede – Elīna Riekstiņa
 • Mehāniķis – Egons Švarcs
 • Tehniķis – Jānis Brics
 • Teritorijas dežuranti – Antons Kulbergs, Jānis Zīra, Aina Švarca

 

 

Audzētavas dibinātājs un vadītājs Dr. hab. biol., prof. Rihards Kondratovičs (1932.2017.)