Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte" ar Universitātes Padomes lēmumu nodibināta 1980. gada 1. jūlijā. Audzētava izveidota priežu mežā Babītes pagastā, 11,8 ha platībā. Pašreiz tā ir vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijas valstīs. Audzētavas dibinātājs ir profesors Rihards Kondratovičs (1932–2017), kurš ar rododendru pētījumiem nodarbojies 60 gadus. 

Audzētava sadarbojas ar vairākām līdzīga profila zinātniskajām iestādēm ārvalstīs: Helsinku Universitāti, Brēmenes rododendru parku un Botānisko dārzu, Varšavas botānisko dārzu, Lielbritānijas Karalisko dārzkopības biedrību, Vācijas rododendru biedrību, Amerikas rododendru biedrību.

Audzētavas pastāvēšanas laikā ir izveidota ievērojama brīvdabas rododendru kolekcija no 107 savvaļas sugas ar varietātēm un 371 šķirnēm, veikti 687 krustojumi dažādās kombinācijās un no iegūtajām sēklām izaudzēti daudzi tūkstoši hibrīdo sējeņu, no kuriem izdalīti vairāk kā tūkstotis perspektīvo hibrīdu. Izveidota 146 jauna šķirne. Šķirnes reģistrētas un iekļautas Lielbritānijas Karaliskās dārzkopības biedrības Starptautiskajā rododendru šķirņu reģistrā.

Katru gadu ziedēšanas laikā – maijā un jūnijā audzētavu apmeklē ap 30 000 cilvēku. Stādu realizācijas laikā – pavasarī (aprīlī, maijā, jūnijā) un rudenī (augustā, septembrī, oktobrī) tiek pārdoti vairāk nekā 4 000 stādu.

 

Audzētava iesaistījusies pasaulē apdraudēto rododendru sugu aizsardzībā, pievienojusies Globālajai rododendru aizsardzības apvienībai.

Audzētavas galvenie uzdevumi:

 • veikt brīvdabas rododendru introdukcijas un selekcijas darbu, lai radītu dekoratīvas un ziemcietīgas, Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotas rododendru šķirnes;
 • organizēt jauno šķirņu pārbaudi saskaņā ar UPOV (Starptautiskā apvienība augu jauno šķirņu aizsardzībai) direktīvām;
 • pilnveidot esošās un izstrādāt jaunas, efektīvas rododendru sugu un šķirņu ģeneratīvās un veģetatīvās pavairošanas metodes;
 • pilnveidot rododendru audzēšanas agrotehniku, izstrādāt iedarbīgas metodes un paņēmienus slimību un kaitēkļu apkarošanā;
 • pētīt rododendru izturības fizioloģijas teorētiskos un praktiskos jautājumus, kas saistīti ar fizioloģisko un bioķīmisko procesu izmaiņām rododendru ekoloģiskās adaptācijas laikā;
 • piedalīties pasaulē apdraudēto rododendru sugu aizsardzības programmā;
 • veicot stādu un sēklu apmaiņu, sadarboties ar citām līdzīga rakstura iestādēm Latvijā un ārvalstīs;
 • piedalīties studentu un skolēnu apmācībā, organizēt prakses, bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrādi;
 • informēt sabiedrību un nozares speciālistus, popularizējot rododendrus masu informācijas līdzekļos, izstādēs, organizējot ekskursijas un seminārus;
 • apgādāt interesentus ar rododendru stādāmo materiālu un literatūru;
 • sniegt konsultācijas par rododendru audzēšanu.