'CĪRAVA'

Šķirne iegūta, krustojot ♀ Rh. yakushimanum ‘Koichiro Wada’ x ♂’Purple Splendour’. Krustojums veikts 1974. gadā. Šķirne izdalīta 1987. gadā, reģistrēta 2016. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā. Novērota otrreizēja ziedēšana septembrī.
Šķirnei raksturīgs plati krūmveida, kompakts augums, blīvs zarojums. 40 gados krūms 2,20 m augsts un 4 m plats.
Ziemcietība laba. Šķirne piemērota audzēšanai Latvijas centrālajā un rietumu daļā. 

'DACE'

Šķirne izveidota no Smirnova rododendra (Rh. smirnowii Trautv.) 1962. gada brīvās apputeksnēšanās sējeņiem. Šķirne izdalīta 1970. gadā, reģistrēta 2001. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija otrajā pusē.
Veido simetrisku, blīvu, kompaktu krūmu. Divdesmitgadīgi augi sasniedz 2m augstumu un 2,2 m platumu.
Šķirnei ir laba ziemcietība. Piemērota audzēšanai Latvijas centrālajos rajonos un gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti. 

'DAGNIJA'

Šķirne izveidota, krustojot ♀’Sprīdītis’ x ♂’Erato’. Krustojums veikts 2007. gadā. Šķirne izdalīta 2014. gadā, reģistrēta 2021. gadā. Selekcionāre Gunita Riekstiņa.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Trīspadsmit gados krūms sasniedz 1,3 m augstumu un 1,3 m platumu.
Ieteicama audzēšanai Latvijas centrālajā un rietumu daļā. Pēc LU Fonda ierosinājuma, nosaukta mecenātes Dagnijas Rūses vārdā kā pateicība par Dagnijas un Roberta Rūšu ģimenes ieguldījumu LU studentu un izcilu projektu atbalstam.

'DĀVIDS HIERONĪMS GRINDELIS'

♀ R74-085/14 x ♂ ‘Miks’ 2005. gada krustojums, izdalīta 2013. gadā, reģistrēta 2019. gadā. Selekcionāre Gunita Riekstiņa.
Zied maija beigās.
Augums plati krūmveida. 13 gados krūms 1,1 m augsts, 1,3 m plats.
Ziemcietība ļoti laba. Šķirne piemērota audzēšanai visā Latvijā.

'DIMASH QUDAIBERGEN'

Šķirne izveidota, krustojot ♀’Sprīdītis’ x ♂’Erato’. Krustojums veikts 2007. gadā. Šķirne izdalīta 2014. gadā, reģistrēta 2021. gadā. Selekcionāre Gunita Riekstiņa.
Zied maija beigās, jūnija pirmajā pusē.
Trīspadsmit gados krūms izaug 1,3 m augsts un 1,5 m plats. 
Ieteicama audzēšanai Latvijas centrālajā un rietumu daļā. Pēc fanu kluba “Dimash Latvia Dears” ierosinājuma, nosaukta Kazahstānas populārā dziedātāja Dimaša Kudaibergena vārdā. 

'DOKTORS BABARIKINS'

Šķirne izveidota, krustojot ♀ 'Scandinavia' x ♂ 'Mrs. R. G. Shaw'. Krustojums izdarīts 1974. gadā. Šķirne izdalīta 1983. gadā, reģistrēta 2013. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied jūnija pirmajā pusē.
Rododendrs ar lielu, platu krūmveida augumu. 25-gadīgs krūms 3 m augsts un 4 m plats. 
Ziemcietīga šķirne, piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā. 

'DZEGUZĒNS'

Šķirne izdalīta 2007. gadā no šķirnes 'Babītes Kristīne' 1995. gada sēklaudžiem. Reģistrēta 2017. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija otrajā pusē.
Augums plati krūmveida. Divdesmit gados sasniedz 1,4 m augstumu un 2,1 m platumu. 
Piemērota audzēšanai Latvijas rietumu un centrālajā daļā.

'DZIDRA'

Šķirne ir Katavbas rododendra 'Catawbiense Grandiflorum' 1978. gada sēklaudzis. Izdalīta 1998. gadā, apstiprināta 2013. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, ļoti bagātīgi.
Rododendrs ar plati krūmveidīgu augumu. Divdesmitgadīgi krūmi 1,6 m augsti un 2,5 m plati. 
Šķirnei ir laba ziemcietība, tādēļ tā piemērota audzēšanai visā Latvijā.

'EDUARDS SMIĻĢIS'

Šķirne iegūta, krustojot ♀ 'Catawbiense Grandiflorum' x ♂ 'Purple Splendour' 1974. gada krustojums. Šķirne izdalīta 1980. gadā, reģistrēta 2001. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Krūms plati krūmveida. Divdesmitgadīgi krūmi 2 m augsti un 3 m plati.
Šķirnei laba ziemcietība. Vēlams audzēt vietās gar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci, kā arī valsts centrālajā daļā. 

'EGONS'

Šķirne izveidota no ‘Catawbiense Grandiflorum’ brīvās apputeksnēšanās sējeņiem 1969. gadā. Izdalīta 1975. gadā, reģistrēta 2010. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Spēcīgi augošs, plats krūms. Krūms 20 gados 2 m augsti un 2 m plats.
Ziemcietība apmierinoša. Piemērota audzēšanai Latvijas vidusdaļā un gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti.

'ELZA RADZIŅA'

Šķirne izveidota krustojot ♀ 'Purple Splendour' x ♂ 'Arnošt Silva-Tarouca' 1984. gadā. Šķirne izdalīta 1991. gadā, reģistrēta 2014. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Šaurs, stāvus augošs krūms. 29 gados izaug  3,5 m augsts un 2,5 m plats.
Piemērota audzēšanai Latvijas rietumdaļā. 

'EMERITUS'

Šķirne izveidota, krustojot ♀ ‘Scandinavia’ x ♂ ‘Philip Martineau’. Krustojums veikts 1976. gadā. Šķirne izdalīta 1989. gadā, reģistrēta 2003. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied jūnijā.
Veido simetrisku krūmu. Divdesmitgadīgi augi 2 m augsti un 2 m plati. 
Šķirnei laba ziemcietība. Piemērota audzēšanai Latvijas centrālajā daļā un gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonu.

'EMĪLS'

Šķirne izveidota, krustojot ♀ ‘Catawbiense Grandiflorum’ X ♂ ‘Purple Splendour’. Krustojums veikts 1974. gadā. Šķirne izdalīta 1982. gadā, reģistrēta 2001. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Divdesmitgadīgi krūmi 1,8 m augsti un 2 m plati.
Šķirnei laba ziemcietība. Piemērota audzēšanai Latvijas centrālajā un rietumu daļā.

'FEJA'

Šķirne izveidota krustojot ♀ ‘Purple Splendour’ x ♂ ‘A. Silva Tarouca’. Krustojums veikts 1984. gadā. Šķirne izdalīta 1995. gadā, reģistrēta 2005. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Veido simetrisku krūmu. Divdesmitgadīgi augi 1,8 m augsti un 1,8 m plati.
Šķirnei laba ziemcietība. Piemērota audzēšanai Latvijas rietumu un centrālajā daļā.

'ĢENERĀLIS'

Šķirnes 'Doctor H. C. Dresselhuys' 1981. gada sēklaudzis, izdalīts 1993. gadā, reģistrēts 2017. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Augums šauri krūmveida. Trīsdesmit gados sasniedz 3,0 m augstumu un 2,5 m platumu. 
Ziemcietība laba, piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā.