1957. gadā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā prof. Riharda Kondratoviča vadībā tika uzsākts jaunu rododendru šķirņu veidošanas darbs. Mērķis bija izveidot dekoratīvas un ziemcietīgas, Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotas brīvdabas rododendru šķirnes. Kopš 1980. gada šis darbs turpinās Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā "Babīte". Ir veikti 682 krustojumi dažādās kombinācijās un no iegūtajām sēklām izaudzēti daudzi tūkstoši hibrīdo sējeņu, no kuriem selekcijas ceļā izdalīti vairāk kā tūkstotis perspektīvo hibrīdu.

 

Pēc sekmīgas  šķirņu pārbaudes, laikā no 1999.–2021. gadam, par šķirnēm apstiprinātas un iekļautas Lielbritānijas Karaliskās dārzkopības biedrības Starptautiskajā rododendru šķirņu reģistrā 131 brīvdabas rododendru šķirne (56 vasarzaļās un 75 mūžzaļās).