R. Kondratovičs, G. Riekstiņa. Rododendri. Latvijas Universitātē izveidotās rododendru šķirnes (1957 – 2017). LU Akadēmiskais apgāds, 2019.
Jau sešdesmit gadus Latvijas Universitātē notiek jaunu rododendru šķirņu veidošana. Šā darba sācējs un vadītājs visus šos gadus ir bijis profesors Rihards Kondratovičs. Ar savu aizrautību un darba sparu viņš spējis izveidot spēcīgu profesionāļu komandu un izaudzināt daudz skolnieku un sekotāju. Droši var teikt, ka bez viņa Latvijā rododendri nekad nebūtu kļuvuši par tik izplatītiem un populāriem krāšņumaugiem. Grāmata ir kā atskaite par sešdesmit gados padarīto, tajā apkopota informācija par visām Latvijas Universitātē izveidotajām rododendru šķirnēm. Diemžēl grāmatas iznākšanu profesors nepiedzīvoja, jo 2017. gada februārī devās mūžībā, atstājot brīnišķīgu mantojumu – savas radītās šķirnes. Sešdesmit gadu darbs vainagojies ar 112 krāšņām brīvdabas rododendru un 26 siltumnīcas acāliju šķirnēm.

G. Riekstiņa. Krāšņākie rododendri. Lauku Avīzes Tematiskā Avīze, 2018. g., Nr. 8 (283), 64 lpp.
Šajā izdevumā daudz interesantas informācijas un noderīgu padomu atradīs gan lietpratēji, gan dārzkopji iesācēji. Tajā var uzzināt, kā stādīt, kopt un pavairot rododendrus; kā apkarot kaitēkļus un slimības, kā arī atrast plašu informāciju par rododendru šķirnēm, kas zied no agra pavasara līdz rudenim.

R. Kondratovičs, G. Riekstiņa, U. Kondratovičs. Rododendri manā dārzā. Lauku Avīzes Tematiskā Avīze, 2012. g., Nr. 5, 64 lpp.
Izdevumā var iepazīties ar rododendru lielo daudzveidību, to ieaudzēšanas vēsturi pasaulē un Latvijā. Sniegta informācija par vairāk nekā simts Latvijas apstākļiem piemērotām mūžzaļo un vasarzaļo rododendru sugām un šķirnēm. Sīki aprakstīta rododendru audzēšanas agrotehnika, iespējamo kaitēkļu un slimību apkarošana, pavairošanas veidi un to izmantošana apzaļumošanā – gan sabiedriskajos, gan individuālajos stādījumos.

R. Kondratovičs, G. Riekstiņa, U. Kondratovičs. Rododendri. LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavai "Babīte"-30. LU Akadēmiskais apgāds, 2010.
Grāmata rakstīta sakarā ar Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas "Babīte" 30 gadu pastāvēšanas jubileju. Lasītājs grāmatā atradīs atbildi uz jautājumu, kāpēc bija nepieciešama specializētas rododendru audzētavas izveidošana Latvijā. Grāmatas autori soli pa solim parāda, kā 30 gadu laikā parasts priežu mežs ir pārvērsts par skaistu rododendru parku, kur ikviens apmeklētājs var iepazīties ar lielisku brīvdabas rododendru kolekciju. Tie, kas interesējas par jaunajām šķirnēm, grāmatā atradīs 15  šķirņu aprakstus, kas tika izveidotas Latvijas Universitātē pēc 2005. gada. Grāmatā ievietota arī nodaļa par rododendru audzēšanas agrotehniku un izmantošanu apzaļumošanā.

R. Kondratovičs. Rododendri un to selekcija Latvijā. LU Akadēmiskais apgāds, 2005.
Grāmata veltīta brīvdabas rododendru selekcijai un tās praktiskajiem rezultātiem Latvijā. Grāmatas sākumā dots vispārīgs rododendru ģints raksturojums, atzīmēta to izplatība uz zemeslodes, kā arī ekoloģiskie apstākļi, kādos rododendri aug savvaļā. Tālāk aplūkota trīsarpus gadsimtu ilgā rododendru savvaļas sugu ieaudzēšanas vēsture Eiropā. Nozīmīga vieta ir atvēlēta rododendru ieaudzēšanas vēsturei Latvijā. Raksturojot Latvijas klimatu un augsni, dots pamatojums sekmīgai rododendru kultivēšanai Latvijā. Aprakstīta rododendru introdukcijas un selekcijas gaita un nozīmīgāko kolekciju izveide Latvijā. Grāmatā ievietoti 49 Latvijas Universitātē izveidoto rododendru šķirņu apraksti un krāsaini fotoattēli.

R. Kondratovičs, U. Kondratovičs. Rododendru avīze. Lauku Avīzes tematiskā avīze, 8(74), 2002.
Šajā izdevniecības "Lauku Avīze" izdotajā tematiskajā avīzē lasītājs koncentrētā veidā var izlasīt galveno un būtiskāko par rododendriem, to audzēšanu, pavairošanu, kopšanu, izmantošanu, iepazīties ar Latvijas apstākļiem piemērotākajām sugām un šķirnēm, kā arī ar slimību un kaitēkļu apkarošanu.