'DITA KRENBERGA'

Šķirne izveidota 1978. gadā, krustojot ♀ Rh. x Rustica Flore Pleno x ♂ ‘Uguns’. Šķirne izdalīta 1990. gadā, reģistrēta  2010. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija pirmajā pusē.
Veido blīvu, kompaktu, labi zarotu augumu. Divdesmitgadīgi krūmi 2,5 m augsti, 2,5 m plati.
Izturīga, ziemcietīga šķirne, piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā.

'DZINTRA'

Šķirne, kas iegūta krustojot ♀ Ex-5 x ♂ Rh. luteum Sweet. 1978. gada krustojums. Šķirne izdalīta 1990. gadā, reģistrēta 2005. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
10 gadu vecumā krūmi plati krūmveida 1,5 m augsti un 1,8 m plati, spēcīgi augoši.
Piemērota audzēšanai Latvijas centrālajā un rietumu daļā.

'FRANCISA'

Šķirne iegūta 1976. gadā, krustojot ♀ Ex-5 x ♂ 'Uguns'. Šķirne izdalīta 1983. gadā, reģistrēta 2003. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied ļoti bagātīgi jūnija sākumā.
Veido stāvus augošu krūmu. 20 gados tie izaug 2 m augsti un 1,9 m plati. 
Šķirnei laba ziemcietība. Tā piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā.

'GUNITA'

Šķirne iegūta 1974. gadā, krustojot ♀ Rh. x kosterianum C. K. Schneid. x ♂ Rh. roseum RehdIzdalīta 2004. gadā, reģistrēta 2016. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied jūnija sākumā.
Augums šauri krūmveida, stingrs zarojums. 11 gadīgi krūmi 2 m augsti, 1,7 m plati.
Ļoti laba ziemcietība, tādēļ piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā. 

'ILZE'

Šķirne iegūta, krustojot ♀ 'Uguns' x ♂ Ex-5. Krustojums veikts 1976. gadā, šķirne izdalīta 1983. gadā, reģistrēta 2001. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā, ļoti bagātīgi.
Divdesmitgadīgi krūmi 2 m augsti un 2 m plati.
Latvijā pilnīgi ziemcietīga šķirne.

'INA'

Šķirne izveidota, krustojot ♀ Ex-5 x ♂ 'Uguns'. 1976. gada krustojums. Šķirne izdalīta 1982. gadā, reģistrēta 2002. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Šķirne veido stāvus augošu krūmu, kas 20 gados sasniedz 2 m augstumu un 1,5 m platumu.
Latvijas klimatiskajos apstākļos ziemcietīga šķirne.

'INĀRA'

Šķirne iegūta, krustojot ♀ 'Homebush' x ♂ 'Austra'. Krustojums veikts 1999. gadā. Šķirne izdalīta 2006. gadā, reģistrēta 2014. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Saulē ziedu krāsa izbalo. Ziedi viegli smaržīgi. Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Veido blīvi zarotu, kompaktu, stāvus augošu krūmu. 14 gadu vecumā sasniedz  2,3 m augstumu un 1,6 m platumu. 
Šķirnei ļoti laba ziemcietība, tādēļ šķirne piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā. 

'KURZEME'

♀ 'Homebush' x ♂ 'Austra' 1999. gada krustojums. Izdalīta 2006. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Augums krūmveida. 18 gados krūms 2,3 m augsts, 2,3 m plats.
Ziemcietība ļoti laba, piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā. 

'LATGALE'

♀ 'Homebush' x ♂ 'Austra' 1999. gada krustojums. Izdalīta 2006. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Augums krūmveida. 18 gados krūms 2,6 m augsts, 2,6 m plats.
Ziemcietība ļoti laba, piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā. 

'LATVIJAS ITERA'

Ex-5 x ♂ 'Uguns'  1976. gada krustojums. Šķirne izdalīta 1983. gadā, reģistrēta 2013. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Šķirne zied bagātīgi jūnija pirmajā pusē.
Šķirne veido stāvus augošu krūmu. 20-gadīgi krūmi 2 m augsti un 2 m plati.  
Šķirnei laba ziemcietība, tādēļ ir piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā. 

'LELDE'

Šķirne iegūta, krustojot ♀ 'Aida' x ♂ 'Uguns'. Krustojums veikts 1978. gadā. Šķirne izdalīta 1994. gadā, reģistrēta 2016. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied jūnija pirmajā pusē.
Spēcīgi augošs krūms ar stāviem zariem. 35-gadīgs krūms 2,5 m augsts, 2,5 m plats. 
Ļoti laba ziemcietība, piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā. 

'LIENE'

Šķirne izveidota no vasarzaļo rododendru grupas Exbury 1971. gada sējeņiem.  Šķirne izdalīta 1976. gadā, reģistrēta 2001. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā, ļoti bagātīgi.
Divdesmitgadīgi krūmi 2 m augsti un 2 m plati. 
Šķirnei raksturīga augsta ziemcietība, kas nodrošina tās audzēšanu visā Latvijas teritorijā.

'LIESMA'

Šķirne izveidota no Japānas rododendra (Rh. japonicum (A. Gray) Suring.) brīvās apputeksnēšanās 1965. gada sējeņiem. Šķirne izdalīta 1972. gadā, reģistrēta 2001. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā, ļoti bagātīgi.
Veido simetrisku krūmu. Divdesmitgadīgi augi 2 m augsti un 2 m plati.
Pilnīgi ziemcietīga šķirne. Noderīga audzēšanai visā Latvijas teritorijā.

'LORIJA'

Šķirne izveidota krustojot ♀ 'Uguns' x ♂ Ex-5. Krustojums veikts 1976. gadā, šķirne izdalīta 1982. gadā, reģistrēta 2002. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Veido stāvus augošu krūmu. Divdesmitgadīgie augi sasniedz 2 m lielu augstumu.
Šķirnei laba ziemcietība, noderīga audzēšanai visā Latvijas teritorijā.  

'LU SOLVEIGA'

Šķirne izveidota no krustojuma ♀ 'Aida' x ♂ 'Uguns' hibrīdajiem sējeņiem. Krustojums veikts 1978. gadā. Šķirne izdalīta 1985. gadā, reģistrēta 2013. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Šķirne zied ļoti bagātīgi jūnija pirmajā pusē.
Veido stāvus, stingrus, blīvi zarotus krūmus. 20-gadīgi krūmi 2 m augsti un 2 m plati.  
Šķirnei laba ziemcietība. Piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā. 

'MADAME DEBENE'

Šķirne izveidota krustojot ♀ Ex-5 x ♂ Rh. luteum Sweet. Krustojums veikts 1978. gadā. Šķirne izdalīta 1984. gadā, reģistrēta 2002. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Šķirne zied maija beigās, jūnija sākumā.
Šķirne veido stāvus augošu habitusu. Divdesmitgadīgi krūmi 2 m augsti un 1,8 m plati.
Šķirnei laba ziemcietība. Ieteicama audzēšanai visā Latvijā.

'MAZAIS JEFIŅŠ'

Šķirne izveidota, krustojot ♀ Rh. x kosterianum C.K. Schneid. x ♂ Rh. roseum Rehd. krustojums veikts 1974. gadā. Šķirne izdalīta 1981. gadā, reģistrēta 1999. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā, ļoti bagātīgi.
Stāvus augoši krūmi, divdesmitgadīgi krūmi 2 m augsti un 2,8 m plati.
Šķirnei piemīt laba ziemcietība, tādēļ to var izmantot visā Latvijas teritorijā.