'MAMMADABA'

Izveidota no šķirnes ♀ 'Babītes Kristīne' 1995. gada brīvās apputeksnēšanās hibrīdajiem sējeņiem. Šķirne izdalīta 2008. gadā, reģistrēta 2015. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Augums plati krūmveida. 20-gadīgi krūmi 2,4 m augsti un 3 m plati. 
Ziemcietība laba. Piemērota audzēšanai Latvijas centrālajā un rietumu daļā.

'MĀRA'

Šķirne izveidota no šķirnes ♀ 'Catawbiense Grandiflorum' brīvās apputeksnēšanās sējeņiem (1963. gadā). Šķirne izdalīta 1969. gadā, reģistrēta 2015. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Augums krūmveida, simetrisks. 20-gadīgs krūms 2,4 m augsts un 2,4 m plats. 
Šķirnei laba ziemcietība. Noderīga audzēšanai visā Latvijas teritorijā.

'MIKS'

Šķirne izveidota, krustojot ♀ ‘Purple Splendour’ x ♂ ‘A. Silva Tarouca’. 1984. gada krustojums. Šķirne izdalīta 1995. gadā, reģistrēta 2010. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Krūmi vidēji plati, simetriski. 25-gadīgi krūmi sasniedz 2,9 m augstumu, 2,8 m platumu.
Šķirnei laba ziemcietība. Ieteicama audzēšanai Latvijas rietumos un centrālajā daļā.

'MONTA'

Šķirne iegūta, krustojot ♀ 'Britannia' x ♂ 'Mrs R.G.Shaw'. 1974. gada  krustojums. Šķirne izdalīta 1982. gadā, reģistrēta 2016. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied jūnija sākumā.
Augums plati krūmveida, blīvi zarots. 15 gados krūms 1,4 m augsts un 1,5 m plats.
Šķirne piemērota audzēšanai Latvijas centrālajā un rietumu daļā. 

'OGRE'S WHITE DREAM'

Šķirne izveidota no šķirnes ♀ 'Yellow Gay' 1994. gada sēklaudžiem. Izdalīta 2004. gadā, reģistrēta  2014. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Augums krūmveida. 20-gadīgi augi 2,5 m augsti un 2,5 m plati.
Ziemcietība šķirnei ļoti laba, tādēļ piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā. 

'PROFESORS KONDRATOVIČS'

Šķirne izveidota 1983. gadā krustojot Rh. catawbiense v. album x 'Britannia'. Izdalīta 1990. gadā, reģistrēta  2017. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija otrajā pusē.
Augums plati krūmveida, blīvi zarots. Trīsdesmit gados sasniedz 2,2 m augstumu un 2,7 m platumu.
Ziemcietība laba, piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā. 

'REKTORS'

Šķirne izveidota no krustojuma ♀ 'Catawbiense Grandiflorum' x ♂ 'Mrs. P. D. Williams' hibrīdajiem sējeņiem. Krustojums izdarīts 1973. gadā. Šķirne izdalīta 1982. gadā, reģistrēta  2015. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Augums plati krūmveida. 20-gadīgs krūms 1,9 m augsts un 2,1 m plats.  
Ziemcietība ļoti laba, šķirne piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā.

'ROBIS'

Šķirne izveidota no ‘Catawbiense Grandiflorum’ sēklaudžiem 1967. gadā. Šķirne izdalīta 1973. gadā, reģistrēta 2007. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Divdesmitgadīgi krūmi 2,5 m augsti un 3 m plati. Augums plati krūmveida.
Ziemcietīga šķirne, piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā.

'RUDĪTE'

Šķirne izveidota no Rh. smirnowii Trautv. sēklaudžiem 1982. gadā. Šķirne izdalīta 1993. gadā, reģistrēta 2007. gadā. Selekcionārs Rihards Kondartovičs.
Zied jūnija sākumā.
Divdesmitgadīgi krūmi 2,5 m augsti un 3 m plati, spēcīgi, stāvus augoši.
Ziemcietīga šķirne. Piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā.

'SOFIJA'

Šķirne izveidota, krustojot ♀ ‘Catawbiense Grandiflorum’ x ♂ ‘Purple Splendour’. Krustojums veikts 1974. gadā. Šķirne izdalīta 1984. gadā, reģistrēta 2010. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Krūms irdens ar izlocītiem zariem, tāpēc ieteicama krūma apgriešana. Divdesmit piecu gadu vecumā 2,7 m augsts un 2,7 m plats.
Ziemcietība apmierinoša. Piemērota audzēšanai Latvijas centrālajā daļā un rietumu daļā.

'SPRĪDĪTIS'

Šķirne izveidota no 'Catawbiense Grandiflorum' 1957. gada brīvās apputeksnēšanās sējeņiem. Šķirne izdalīta 1967. gadā, reģistrēta 2000. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Šķirne zied maija beigās, jūnija sākumā, ļoti bagātīgi.
Šķirne veido blīvus, kompaktus krūmus. Divdesmitgadīgi augi 1,8 m augsti un 3 m plati.
Ziemcietība ļoti laba, šķirne piemērota audzēšanai visā Latvijas teritorijā.

'TĀLAVIJA'

Šķirne izveidota krustojot ♀ H-75/17 x ♂ ‘Marka’. 1985. gada krustojums. Izdalīta 1996. gadā, reģistrēta 2010. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Šķirne zied maija beigās, jūnija sākumā.
Augums šauri krūmveida. 25-gadīgs krūms 3,1 m augsts un 2,3 m plats.
Šķirnei laba ziemcietība. Piemērota audzēšanai Latvijas rietumos un centrālajā daļā.

'TETEREVI LATVIJAI'

Šķirne iegūta, krostojot ♀ 'Britannia' x ♂ 'Mrs. R. G. Shaw'. 1974. gada krustojums. Šķirne izdalīta 1983. gadā, reģistrēta 2015. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Veido blīvi zarotu, stāvus augošu krūmu. 40-gadīgi krūmi 2,4 m augsti un 1,9 m plati. 
Ziemcietība laba. Piemērota audzēšanai Latvijas rietumu un centrālajā daļā.

'TOMS'

Šķirne izveidota no ‘Eduards Smiļģis’ 1983. gada brīvās apputeksnēšanās sēklaudžiem. Šķirne izdalīta 1998. gadā, reģistrēta 2010. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Šķirne veido simetrisku, blīvi zarotu krūmu. Divdesmitgadīgi augi 1,8 m augsti, 1,8 m plati.
Laba ziemcietība, piemērots audzēšanai visā Latvijas teritorijā.

'ULDIS'

Šķirne izveidota no 'Catawbiense Grandiflorum' 1957. gada brīvās apputeksnēšanās sējeņiem. Šķirne izdalīta 1967. gadā, reģistrēta 2000. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Veido skraju krūmu, tādēļ nepieciešama veidošana. Divdesmitgadīgi krūmi 2 m augsti un 2,5 m plati.
Šķirne piemērota audzēšanai Latvijas rietumu un centrālajā daļā.

'VALDIS'

Šķirne izveidota no šķirnes ♀ 'Uldis' sēklaudžiem 1980. gadā. Šķirne izdalīta 1986. gadā, reģistrēta 2013. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Šķirne zied jūnija sākumā.
Šķirne veido spēcīgu krūmveida augumu. 25-gadīgs  krūms sasniedz 2,5 m augstumu un 2 m platumu.  
Šķirnei ir laba ziemcietība, ieteicama audzēšanai visā Latvijas teritorijā. 

'VIESTURS'

Šķirne izveidota, krustojot ♀ ‘Catawbiense Grandiflorum’ x ♂ ‘Purple Splendour’. Krustojums veikts 1974. gadā. Šķirne izdalīta 1982. gadā, reģistrēta 2010. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Veido platu krūmu. Astoņu gadu vecumā sasniedz 1,3 m augstumu, 1,5 m platumu.
Ziemcietība apmierinoša. Piemērota audzēšanai Latvijas centrālajā daļā un gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti.

'VILHELMĪNE PETKEVIČS'

Šķirne iegūta krustojot Jakušimas rododendru ♀ Rh. yakushimanum 'Koichiro Wada' x ♂ 'Purple Splendour'. Krustojums veikts 1974. gadā. Šķirne izdalīta 1987. gadā, reģistrēta 2012. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Šķirne veido skaistu, kompaktu krūmu bez veidošanas. 20-gadīgi krūmi sasniedz 2 m augstumu, 2,5 m platumu. 
Pilnīgi ziemcietīga šķirne, noderīga audzēšanai visā Latvijas teritorijā. Var stādīt saulainās vietās.

'VIZMA'

Šķirne izveidota, krustojot ♀ ‘Catawbiense Grandiflorum’ x ♂ ‘Panenka’. Krustojums veikts 1978. gadā. Šķirne izdalīta 1987. gadā, reģistrēta 2012. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied jūnija sākumā.
Šķirne veido lielu augumu un kuplu krūmu. 20-gadīgi krūmi 3 m augsti un 2,5 m plati.
Šķirnei laba ziemcietība, ieteicama audzēšanai visā Latvijā.

'VOLDEMĀRS ZELMENIS'

‘Cunningham's White’ x ‘Elizabeth’ 1974. gada krustojums. Šķirne izdalīta 1981. gadā, reģistrēta 2017. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija vidū un otrajā pusē.
Augums šauri krūmveida, zarojums skrajš. 20 gados sasniedz 2,7 m augstumu un 2,3 m platumu.
Ziemcietība laba, piemērota audzēšanai visā Latvijā.

'ZINĀTŅU AKADĒMIJA'

Šķirne izveidota, krustojot ♀ ‘Scandinavia’ x ♂ ‘Philip Martineau’. 1976. gada krustojums. Šķirne izdalīta 1987. gadā, reģistrēta 2003. gadā. Selekcionārs Rihards Kondratovičs.
Zied maija beigās, jūnija sākumā.
Divdesmitgadīgi krūmi sasniedz 2 m augstumu.
Ziemcietība laba, taču ļoti bargās ziemās var ciest ziedpumpuri un vecākās lapas. Šķirne piemērota audzēšanai Latvijas centrālajā daļā un gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti.