2020. gada 30. janvārī Lektorijā, LU Botāniskajā dārzā norisināsies ikgadējā LU zinātniskā konference, kurā piedalīsies arī mūsu audzētavas pētniece Gunita Riekstiņa ar referātu par LU simtgadei radītajām rododendru šķirnēm.

Ikgadējā LU starptautiskā zinātniskā konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. 

Pārsniedzot nacionālās robežas, zinātnes sasniegumi tiek apspriesti gan ar Latvijas zinātnisko potenciālu, uzņēmējiem un dažādu tautsaimniecības nozaru līderiem, gan ar zinātniekiem no dažādām ārvalstu  zinātniskām institūcijām. 

LU konferences darbs tiek organizēts sekciju sēdēs pa zinātņu nozarēm, starpdisciplināri un 12 prioritāro pētniecības tēmu sekciju darbā.

Plkst. 14:00-16:00          

Nozare Dabas zinātnes

Sekcija: Augu selekcija un introdukcija

Vadītājs: Uldis Kondratovičs


 

Pulsatilla patens (L.) Mill. sēklu dzīvotspējas raksturojošo rādītāju izvēle

Gunta Jakobsone, Dace Kļaviņa, Anita Dūda

Nacionālais botāniskais dārzs


Šaurlapu lakača ex situ saglabāšanas protokols

Dace Kļaviņa, Dārta Kļaviņa, Markuss Lagunovičs

Nacionālais botāniskais dārzs


Dianthus superbus L. no in uz ex situ

Gunta Jakobsone1, Anita Osvalde2, Andrejs Svilāns3, Anita Dūda1, Ilze Dubova1

1Nacionālais botāniskais dārzs, 2LU Bioloģijas institūts, 3Dabas aizsardzības pārvalde


Nacionālā botāniskā dārza kokaugu kolekcijas veidošanas stratēģija

Linda Strode

Nacionālais botāniskais dārzs


Lazdu ģints Corylus sugas un dekoratīvās šķirnes Nacionālā botāniskā dārza kokaugu kolekcijā

Daina Roze, Linda Strode

Nacionālais botāniskais dārzs


LU Botāniskais dārzs projekta "Dārza pērles" EST LAT 70 ietvaros: atziņas un ieguvumi

Dāvis Valters Immurs

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs


Dažas ziņas par rododendrus (Rhododendron sp.) apdzīvojošajām kukaiņu sugām Latvijā

Uģis Piterāns

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs


Jaunas rododendru šķirnes Latvijas Universitātes simtgadei

Gunita Riekstiņa

Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava “Babīte”

Dalīties