4. februārī ar diviem ziņojumiem piedalīsimies LU konferencē, kas būs skatāma MS Teams platformā.

Šogad esam sagatavojuši divas prezentācijas: "Priekšizpēte vireju rododendru audzēšanai RSeIA "Babīte" un ''Brīvdabas rododendru selekcija 2020. gadā''.

Konferences sākums no plkst. 13:00

Konferences programmas:

Augu daudzveidības pētījumi ex situ,

Augu selekcija un introdukcija

Pieteikšanās konferencei: https://www.konference79.lu.lv/programma/dabas-zinatnes/lu-botaniskais-darzs/augu-selekcija-un-introdukcija/

 

Dalīties