Esam patiesi pagodināti un lepni saņemt balvu no Babītes novada pašvaldības par ieguldījumu novada ainavas veidošanā. Ir liels prieks strādāt un censties arī turpmāk!

Novērtējot cilvēkus un uzņēmumus Babītes novadā, ar ko lepojas līdzcilvēki, kaimiņi, kolēģi un ikviens, kam rūp novada labklājība, kopumā pašvaldības apbalvojumu saņēmēju lokā piecās kategorijās: Kultūra, Izglītība, Vides kvalitātes uzlabošana, Uzņēmējdarbība un Sports, bija 41 pretendents, no kuriem – 14 juridiskas un 27 – fiziskas personas.

Juridiskas personas balvā saņēma stikla balvu ar rododendru un apliecību, fiziskas personas – krūšu zīmi un atzinības rakstu (I pakāpes apbalvojums) un pateicības rakstus (II pakāpes apbalvojums).

Dalīties