Ar prieku informējam, ka vakar mūsu audzētavā tika atklāts atjaunotais atpūtas laukums, kas projekta “Visiem pieejamas atpūtas vietas izveide LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā “Babīte”” ietvaros piedzīvojis gan funkcionālas, gan estētiskas pārmaiņas.

Atpūtas laukums un divi uz to vedošie celiņi tagad ir nostiprināti ar zāliena aizsargšūnām. Šis inovatīvais segums nodrošinās ērtu un drošu pārvietošanos pa gludu un stingru virsmu visiem audzētavas apmeklētājiem, tostarp senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti (t. sk. ar kustību, redzes un garīga rakstura traucējumiem) un ģimenēm ar maziem bērniem. Tāpat tas palīdzēs uzturēt skaistu un vienmērīgu zālienu, neraugoties uz regulāru cilvēku pārvietošanos pa to. Papildus ieklātajam segumam atpūtas laukumā izvietoti jauni, ērti soli un galdi, kā arī jaunas, gaumīgas atkritumu urnas. Projekta atklāšanas pasākumā piedalījās LU rektors Indriķis Muižnieks, LU Projektu atbalsta centra komanda un biedrības “Pierīgas Partnerība” pārstāves.

Informācija par projektu: Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” biedrības “Pierīgas partnerība” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015–2020 līdzfinansētais projekts “Visiem pieejamas atpūtas vietas izveide LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā “Babīte”” Nr. 23-04-AL04-A019.2205-000001.

Dalīties