LU Botāniskais dārzs aicina uz konferenci 8. februārī plkst. 13.00, lai iepazīstinātu ar augu selekciju un introdukciju.  

Šoreiz piedalīsimies ar diviem referātiem:

Pasaulē apdraudētās rododendru sugas Latvijas Universitātes Botāniskā dārza un Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas “Babīte” kolekcijā

2023. gadā Starptautiskajā šķirņu reģistrā iekļautās Latvijas Universitātē izveidotās rododendru šķirnes

Tradicionāli konferences darbs tiek organizēts sekciju sēdēs četros zinātņu nozaru blokos: dabas zinātnēs, humanitārajās zinātnēs, medicīnas un veselības zinātnēs, sociālajās zinātnēs un starpdisciplināri, ietverot plašu tēmu klāstu, kas aptver nozīmīgus pētniecības virzienus un inovācijas jomas. 

Vairāk par programmu lasiet konferences mājas lapā.

Dalīties